Spoločnosť Proservis rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

O firme

Naša spoločnosť vznikla v novembri 2001 ako súkromný podnik fyzickej osoby zaregistrovaný v živnostenskom registri Obvodného úradu v Michalovciach. Už od svojich začiatkov bolo našim cieľom poskytovať služby vo vodoinštalatérskej a kúrenárskej oblasti správcom a užívateľom bytových domov. Od roku 2002 sme registrovaní Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako osoba oprávnená na montáž a opravu určených meradiel – vodomerov a meračov tepla.

Napredovanie spoločnosti si vyžiadalo investície do technického vybavenia a do kvality ľudských zdrojov. V januári 2007 vznikla transformáciou fyzickej osoby spoločnosť PROSERVIS Strážske, s.r.o.. Jedným z prvoradých cieľov spoločnosti bolo rozšírenie okruhu nami ponúkaných služieb o plynoinštalatérske činnosti spojené s registráciou na ÚNMS SR v oblasti montáže plynomerov, čím sme doplnili komplexnosť ponúkaných služieb pri rekonštrukciách potrubných rozvodov v obytných domoch.

O splnení náročných kritérií po odbornej a technickej stránke naša spoločnosť získala oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu ale aj so súvisom s priestormi určenými na pobyt osôb v zmysle zákona NR SR č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve. Týmito krokmi sme sa stali spoločnosťou, ktorá je schopná vyriešiť nielen problém odstránenia azbestových materiálov zo stavieb, ale aj zrealizovať komplexnú výmenu potrubných rozvodov vody, odpadov a plynu v bytových jadrách obytných domov.

O firme
O firme
O firme