Spoločnosť Proservis rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Certifikáty

 • Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu a aj so súvisom na pobyt osôb vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
  č.: OPPL-7617/2007-Kr
 • Oprávnenie na opravu, údržbu, montáž a rekonštrukciu vyhradených technických zariadení plynových skupiny B vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, č.: 031/3/2007-PZ-O-Bg3,h2
 • Oprávnenie na opravu a montáž určených meradiel skupín: vodomery, merače tepla, plynomery vydané Slovenským metrologickým ústavom,č.:601/06/R a 2617/07
 • Osvedčenie na samostatný výkon prác alebo riadenie prác pri opravách vyhradených technických zariadení plynových skupiny B v rozsahu g1, g3, h1, h2, vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, č.: 099/3/2009-PZ-O-Bg1, g3, h1, h2
 • Oprávnenie na opravu, údržbu, montáž a rekonštrukciu vyhradených technických zariadení plynových skupiny B vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, č.: 081/3/2009-PZ-O (OU, R, M)-Bg1,g3,h1, h2
 • Osvedčenie odborného pracovníka vyhradených technických zariadení plynových skupiny A v rozsahu g2 a skupiny B v rozsahu g1, g2, g3, h1, h2, vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, č.: 229/3/2009-PZ-A-Ag2 Bg1, g2, g3, h1, h2
 • Osvedčenie na samostatný výkon prác alebo riadenie prác pri opravách vyhradených technických zariadení plynových skupiny B v rozsahu g1, g3, h1, h2, vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky, č.: 098/3/2009-PZ-O-Bg1, g3, h1, h2
 • Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN 287 v rozsahu 311 T BW 1.1 S t2.3 D17,5 H-L045 ss nb lw, vydané Prvou zváračskou, a.s., č.:SK287-/2006/14849
 • Certifikát – Osvedčenie o skúške zvárača podľa STN EN 287 v rozsahu 311 T BW 1.1 S t2.3 D51 H-L045 ss nb rw, vydané Prvou zváračskou, a.s., č.:SK287-/2006/08952
 • Certifikát – Osvedčenie o skúške spájkovača podľa STN EN 13 133 v rozsahu 912 T 31 AG t1,5 D22,vydané Prvou zváračskou, a.s., č.:SK 13 133/2002/00272
 • Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, vydaný certifikačným orgánom SGS Slovakia, č.: HU10/4660
 • Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004, vydaný certifikačným orgánom SGS Slovakia, č.: CH10/0151
 • Certifikát Interného auditora podľa normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a ISO 19001:2002
 • Osvedčenie bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí ADR vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č.: 00662
 • Osvedčenie o školení vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci ADR vydaný Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, č.: 15190
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v rozsahu §21Elektrotechnik, §22 Samostatný elektrotechnik, §23 Elektrotechnik pre riadenie činnosti vydaný OVO Bukóza Holding, a.s., č.: 009/EZ/2010
 • Recertifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, certifikát vydaný certifikačným orgánom SGS Slovakia, č.: SK 13/1915
 • Recertifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004
 • certifikát vydaný certifikačným orgánom SGS Slovakia, č.: SK 13/1916
 • Certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001:2007, vydaný certifikačným orgánom SGS Slovakia, č.: SK 13/1917
 • Oprávnenie na montáž a opravu výhradných zariadení plynových vydané Technickou inšpekciou Českej republiky, č.: 7497/7/20/PZ-M-f,g