Výmena stúpačiek

Ponúkame Vám 12-ročné skúsenosti s odborne zdatným kmeňovým personálom výmenu stúpačkových rozvodov v 1500 bytoch ročne vo všetkých regiónoch Slovenska.

 • bezplatné poradenstvo a vypracovanie cenových ponúk vrátane rozpočtov už do 7 dní od obhliadky prípadne od zaslania potrebných informácií
 • kompletná výmena rozvodov vody, odpadu a plynu v priebehu jedného dňa maximálne v 13-tich bytoch na jednej stúpačke vrátane stavebných prác
 • stavebné práce súvisiace s rozobratím stien inštalačných šácht po prestavbe a ich uvedením do pôvodného stavu v cene diela
 • náhrada pôvodných rozvodov vody ucelenými systémami plastohliníkových potrubí UPONOR, WAVIN K1, prípadne medeným rozvodom
 • tepelné izolácie inštalovaných rozvodov teplej úžitkovej vody o minimálnej hrúbke 15 mm v závislosti od svetlosti potrubí
 • výmena zvislých plynových potrubí použitím rýchlej a bezpečnej technológie lisovanej medi, prípadne zváraním oceľových rúr
 • vypracovanie konštrukčnej dokumentácie súvisiacej so zmenou materiálu na rozvody plynu a posúdenie dokumentácie technickou inšpekciou
 • výmena pripojovacieho potrubia od plynových spotrebičov k plynomeru s použitím systému IVAR – GAS vrátane dodávky protipožiarnych poistiek
 • odborná sanácia stavebných materiálov obsahujúcich AZBEST – nebezpečný odpad, zabezpečenie kontrolného merania koncentrácie azbestových vlákien po vykonanej sanácii
 • náhrada pôvodnej kanalizácie zvukovo optimalizovaným odhlučneným odpadovým systémom kanalizačného potrubia WAVIN AS
 • vypracovanie projektovej dokumentácie a samotná realizácia hydraulického vyregulovania teplej úžitkovej vody pomocou regulačných ventilov OVENTROP Aquastrom T-plus alebo TA Therm
  kompletná administratívna agenda súvisiaca s realizáciou výmeny rozvodov v oblasti štátnej správy odpadového hospodárstva, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ohlásením stavebných prác na
 • stavebných úradoch, zabratím verejného priestranstva
 • výpomoc pri podávaní žiadostí o úver zo štátneho fondu na podporu rozvoja bývania
 • záručný a pozáručný servis
 • poistenie do výšky 2 miliónov EUR na jednu škodovú udalosť v prípade vzniku škody spôsobenej pri zhotovení diela