Referencie 2015

 • JANUÁR 2015, OSBD Michalovce, Osloboditeľov 627 (72b.j.), Strážske, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JANUÁR 2015, SVB Hájovky, Považská 3 (48b.j.), Nové Mesto nad Váhom, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu.
 • FEBRUÁR 2015, SBD BA IV., Ožvoldíkova 13 (52b.j.), Bratislava, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • FEBRUÁR  2015, SBD Levoča, bytový dom OPÁL, Pri prameni 28, 29, 30 (24b.j.), Levoča, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • MAREC 2015, OSBD Prievidza, bytový dom M.Gorkého 15-23 (65b.j.), Prievidza, výmena zvislých rozvodov TÚV s cirkuláciou, SV, plynu a odpad. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • MAREC 2015, OSBD Prievidza, bytový dom J.Jesenského 9-13 (45b.j.), Prievidza, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV s cirkuláciou, SV, plynu a odpadu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • MAREC 2015, Bytový podnik Dúbravka, s.r.o., K.Adlera 26-36 (84b.j.), Bratislava, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • APRÍL 2015, Bytový podnik Poprad, s.r.o., Tomášikova 43-45, bl. PLATINA (32b.j.), Poprad, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • APRÍL 2015, Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Adámiho 488/2-10, (64b.j.), Bratislava výmena zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • APRÍL 2015, SVB URÁN, Pavlovova 2342/8 (48b.j.), Poprad, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • MÁJ 2015, SBD II. Bratislava, Lotyšská 5186/48-52 (72 b.j.), Bratislava, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • MÁJ 2015, SVB Zúbekova (63 b.j.), Ľ.Zúbka 29-31, Bratislava, výmena ležatých rozvodov SV.
 • MÁJ 2015, OSBD Nitra, Beethovenová 2-4 (32b.j.), Nitra, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu.
 • MÁJ 2015, SVB Bezručová 5-7 (34 b.j.), Spišská Nová Ves, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JUN 2015, AG-EXPERT, s.r.o., Bratislava, Bystrická 18,20 (25b.j.), Pezinok, výmena zvislých rozvodov vody, odpadu, plynu a vzduchotechniky. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JÚN 2015, S-BYT, s.r.o., Bratislava, Donnerová 13, 15 (32b.j.), Bratislavavýmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JÚN 2015, SBD Levoča, bytový dom LIPA, J.Czauczika 7,8 (32b.j.), Levoča, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu.
 • JÚN 2015, SVB Štefánikova 316 (18b.j.), Svit, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody a kanalizácie. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JÚN 2015, MIBYT, s.r.o., Veľké Kapušany, P.O.Hviezdoslava 32 (33 b.j.), Veľké Kapušany, výmena zvislých a ležatých rozvodov vody a kanalizácie. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JÚL 2015, HANDIMEX-BYT,s.r.o., Handlová, Morovnianská cesta 48-50 (20b.j.), Handlová, výmena zvislých a ležatých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • JÚL 2015, Spravbytkomfort, a.s. Prešov, Prostějovská 101 (54b.j.), Prešov, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • AUGUST 2015, SBD Levoča, bytový dom PETÚNIA, Francisciho 17 (32b.j.), Levoča, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV, plynu a odpadu.
 • AUGUST 2015, SBDO Štúrovo, bytový dom Bartókova 1609/3 (65b.j.), Štúrovo, výmena ležatých a zvislých rozvodov TÚV, SV a odpadu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • SEPTEMBER 2015, Bytterm, a.s., Žilina, Saleziánska 2607/15,17 (38b.j.), výmena rozvodov vody, vzduchotechniky, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • OKTÓBER 2015, K.R.S. s.r.o., Bratislava, bytový dom Karloveská 6-10, Tilgnerova 1-15 (239 b.j.) Bratislava, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • NOVEMBER  2015, SVB Nejedlého 31,33 (48b.j.), Bratislava, výmena zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • NOVEMBER  2015, SVB Sídl. JUH 1049 (24b.j.), Vranov nad Topľou, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • NOVEMBER  2015, SVB Bytovka 208 (24b.j.), Rudnaya 25, 27, Prievidza, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • DECEMBER 2015, SVB Rimava (32b.j.), L.Svobodu 2671/19-21, Poprad, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • DECEMBER 2015, SVB a NP „Maximo“ (65 b.j.), M.Gorkého 224/24-32, Prievidza, výmena zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu. Odborná demontáž materiálov obsahujúcich azbest.
 • DECEMBER 2015, SVB LÚČNA 824, (72b.j.), Vranov nad Topľou, výmena ležatých a zvislých rozvodov vody, odpadu a plynu.